Barkóci Sándor Lk. 10,3 (1/3)(Eng & Hun subtitles)

A vers:

Drága testvérek próbálok rövid lenni, van egy üzenet az én szívemben, amit szeretnék
az Úr Jézus drága nevében átadni nektek.
A Máté evangéliumából a 10.rész, megkérem István testvéremet, hogy olvasd fel az
igét a Máté 10 elsõ vers és 16. verstõl aztán folytasd a 22-ig.
„És elõszólítván a tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan lelkek
felett, hogy kiûzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és erõtlenséget.
Máté 10:16-22 versek:
„Imé én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közzé, legyetek azért okosak,
mint a kígyó és szelídek, mint a galambok.
De óvakodjatok az emberektõl, mert törvényszékekre adnak titeket és az õ
gyülekezeteikben megostoroznak titeket.
És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul õ maguknak és a
pogányoknak.
De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon, vagy mit szóljatok,
mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
Köszönöm!
Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az a ki szól ti
bennetek.
Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét és támadnak magzatok szüleik
ellen és megöletik õket.
És gyûlöletesek lesztek mindenki elõtt az én nevemért, de a ki mindvégig megáll, az
megtartatik.”
Köszönöm, ennyi a felolvasott ige.
Drága testvéreim az Úr Jézusban Krisztusban nagyon csodálatosak ezek az igék,
amelyekkel szólít bennünket az Úr Jézus.
Az ige bizonyságot tesz arról, hogy az Úr Jézus magához hívta a tizenkettõt.
Nagyon érdekes ez a kép, ami benne van ebben az igében.
Mikor az elsõ versben azt mondja, hogy az Úr magához hívta a tanítványokat és aztán a
16. versben azt mondja én küldelek titeket.
Ez egy nagyon fontos dolog testvérek, ha mi Istennek szolgái akarunk lenni, ha mi
Istennek küldöttei akarunk lenni itt ezen a világon, akkor elsõsorban
ezt nem szabad kihagyni, ami itt van az igében, hogy elõször az Úr magához hív.
Elõször az Úr megszólít bennünket, elõször azt mondja az Úr drága gyermekem itt állok
a te szíved, ajtód mögött és zörgetek, nyiss nekem ajtót, hadd legyen bizonyság a te életedben.
Ez a Krisztussal való találkozás, a Krisztusnak hívása egy nagyon fontos dolog a hívõ
ember életében, hogy legyen neki személyes Isten megtapasztalása.
Tudjátok vannak emberek, akik felfedezik Jézus Krisztusnak hatalmas nevét
és felfedezik, hogy Jézus nevére valóban mûködnek a dolgok,
hogy a gonosz szellemek futnak
Arra is rájönnek, hogy Jézus nevében gyógyulnak a betegek, akkor fogják magukat és
belelkesednek, magyarul ezt úgy szokták mondani, hogy bedurrannak,
belelkesednek és mennek.
Csinálják, imádkoznak, ördögöket ûznek, gyógyítanak és így tovább.
Tudjátok van egy olyan ige, amikor azt mondja az Úr Krisztus, hogy
azt fogják nekem
mondani ama napon, hogy nem a te nevedben gyógyítottunk,
nem a te nevedben ûztünk ördögöket, nem a te nevedben tettük ezt, vagy azt?
Azt mondja az Úr Jézus: mondom néktek nem ismerlek titeket, ez lesz a felelet.
Hogy létezik az testvérek, hogy ilyen megtörténhet az ember életében?
Szolgálja az Urat, az Úrnak énekel szolgál, prédikál, istentiszteleteket tart,
ördögöket ûz, gyógyít és így tovább.
Hogy létezik az, hogy végül azt mondja az Úr nem ismerlek titeket.
Tudjátok itt van az, hogy elsõsorba nekünk kell,hogy legyünk ismerve Istentõl.
Ez az elsõ lépés
Hogy ha mi akarunk jutalmat nyerni a mennyben, és a mi szolgálatunkért
A te énekedért, zeneszolgálatodért vagy a te gyülekezetvezetõ szolgálatodért
vagy amit teszel a gyülekezeti életben, azt mondod te az Úrnak teszed.
Ha te akarod, hogy ennek legyen értelme és legyen ennek jutalma,
Az az elsõ, amit meg kell vizsgálnod, hogy te ismerve vagy-e az Úrnál.
Hogy ismert-e vagy?
És mit mond az ÚR?
Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.
Hol történik meg az a mélységes találkozás Istennel?
Mikor ismerve vagyok, nemcsak találkoztam vele,
Hanem ismerve vagyok, tovább ismerve vagyok Õnála.
Nem csak,én valamit átéltem a megtérésemkor, a bemerítésemkor,
vagy valamilyen más evangelizációs alkalommal,
vagy amikor a Barkóci Sándor testvér itt volt, akkor valamit átéltem.
Testvérem nem elég, ebben meg kell maradni ebben az Isten ismeretben,
Ebben az Isten megtapasztalásban.
És most nagyon apróra fogom fordítani,hogy hogyan,
Hogyan kell megmaradni,hogy ismerve legyek az Úrtól.
Persze az az elsõ találkozásom akkor ,mikor én megnyitom az én bûnös szívemet,
És kérlek, hogy tisztítsd meg az én bûnös szívemet és fogadj el a te kegyelmedbe,
Foglalj bele a te kegyelmedbe.
És fogadj el engem és én is megnyitom az én bûnös tisztátalan szívemet.
Mosd meg a te drága véreddel,tisztítsd meg tisztára mosd meg, Jézus
És jöjj és költözz be az én szívembe,
És akkor a Jézus Krisztus beköltözik az én szívembe és ott lakozik az õ szent Lelke által.
Értitek testvérek?
Úgyhogy Jézus Krisztus a szent Lélek által ott lakozik a mi szívünkben,
Amikor mi behívjuk.
Nagyon fontos az, hogy mi tovább növekedjünk.
Azt mondja az ige, hogy aki megmarad énbennem és az én szavaim megmaradnak õbenne,
akkor az nyer imameghallgatást, az ismerve van Istentõl. Egyszerûen Isten válaszol.
te szólsz te kiáltasz, te imádkozol és õ válaszol. Ismerve vagy.
Kapcsolatba,kontaktusba vagy. Ez a kontaktus nagyon fontos,hogy ez állandó legyen.
Vannak többen itt akik jármû vezetõk és
Most már nagyon jó kocsik vannak és nagyon ritkaság az,
hogyha nem tudja beindítani a kocsit,mert most már olyan kocsik vannak,
télen-nyáron supp és már ugrik a nyuszi az aszfalton és akkor megyünk.
De volt egy olyan idõszak, mikor voltak ezek a jó Skoda autók, azt kellett tologatni
Egyszerûen az ameddig rákapott, rá tudtudtuk szedni, hogy menjen valahova,
akkor sokat kínlódtunk vele.
Volt egy alkalommal mikor reggeliztünk a drága feleségemmel,
És akkor hallom,hogy az ablak alatt kint egy hangot, hogy wrouu-wrouuu
Ismerõs ugye, mikor nem akar beindulni az autó és próbálgatta a tulaj
Nem ment, nem ment. Mondom a feleségemnek:
Te muszáj mennem ki ,mert ez lemeríti az akkumulátort és aztán már nem lehet segíteni
Azt mondja:Te neked az a munkád,hogy reggeliz,te ne mások bajával foglalkozz.
Azt mondja a feleségem. Hát még reggelizni sem tudsz nyugodtan.
De mondom: Anyuka! Tudom,hogy mi baja van annak az autónak.
Kimegyek és segítek rajta. Lemeríti az Akku-t és akkor nem tudok segíteni se.
Kimentem, odamentem a tulajhoz és kérdeztem, hogy segíthetek?
Azt mondja: Ha lenne olyan szíves, én nem tudok elmozdulni ezzel az autóval.
És akkor levettem az elosztó fejet, lepucoltam a érintkezéseket.
És akkor vissza helyeztem, és akkor mondtam: Indítson rajta egyet.
És mindjárt szépen beugrott és ment.
Kontakt.
Kontakt hiba.
Testvérek! Egész autó nem tudott mozdulni a helyérõl, kínlódott csak nyavalygott.
Az az elsõ feltétel, annak, hogy az elinduljon, hogy legyen kontaktusa.
De ha Istennel akarod,hogy mûködjön a lelki életed.
Ha te akarsz elõre haladást látni a te hit életedben,
Akkor neked nagyon oda kell figyelned az Úrra!
És én ezt nem úgy mondom testvérek, hogy olcsón
vagy csak azért, hogy prédikátor vagyok,de valóban egész életem lévén
én nekem oda kell figyelni az Úrra minden pillanatban.
Eltudjátok képzelni, ha akármelyik pillanatban szól a telefon
És akármilyen kéréssel vagy nehézséggel vagy imasegítséget kérnek az emberek
És azt mondom: Húú bocsánat, most nem tudok magával foglalkozni,mert
éppen nincs kapcsolatom az Úrral.
El tudjátok képzelni, hogy még egyszer valaki hívna oda hozzájuk?
Én gondolom,hogy nem.
Egyszerûen a bizalom a hívõ ember életében is ott van,hogy
Te állandóan az Úrral jársz. Hogy neked állandóan kapcsolatod van Istennel.
És ha éjszaka vagy éjfélkor vagy két órakkor fölhív tégedet,
akkor te egyszerûen, neked kapcsolatod van Istennel és úgy imádkozol vele,olyan erõvel
és olyan kegyelmi ajándékkal, hogy az az ember a másik oldalon megérzi, hogy
itt mûködnek a dolgok.
És hát nálunk is megtörténik ilyen,hogy két órakkor éjszaka is megcseng a telefon.
Sándor testvér alszol?!!!
Mondom: Már nem. És akkor mondja a problémáját.
Milyen jó, hogy az Úrra figyelhetek és szolgálhatok a felé a lélek felé.
Ezért hív elõbb ahogy küld, elõbb ahogy szolgálatot bíz terád és énrám Isten,
Akkor hív magához az ÚR Jézus Krisztus testvérem!
Ha nem lenne semmilyen szolgálatod, akkor neked belsõ bizonyosságod kell legyen,
hogy neked élõ kapcsolatod van Istennel, hogy ismerve vagy Istentõl
és te is megtapasztalod az ÚRat.
hogy van átélésed, Isten megtapasztalás a te életedben.
Érthetõ amit mondok testvérek?
Szükségünk van Isten megtapasztalásra,
szükségünk van arra,hogy és ismerve vagyok az Úrtól,
én is ismerem az Úrrat és van egy hitemnek a mértéke a mi mûködik az én életemben.
Persze, hogy ezt a hitem mértékét növeszti Isten,de ebbõl a kapcsolatból,
Akinek nincs az az alap kapcsolat az ÚRral és nem jár minden nap az Úrral és nem figyel minden nap,
az Õ igéjére az Õ drága lelke nem építi, nem munkálkodik az a szent léleknek a nedve,
benne nem munkálkodik, akkor õ nem lesz hasznos eszköz Isten kezében.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük