Barkóci Sándor: Rocks, Kövek 3/8 (Eng & Hun subtitles) Magyar és angol felirattal

A vers:

Egyszerűen megrázza magát Istentisztelet után. Ahogy azt mondja a prédikátor: Ámen,
Megrázza magát és már száraz és megy haza és megeszi a vasárnapi ebédet.
Semmi változás.
Lássátok? Mert nem nyitott.
Az azt jelenti be van zárva, be van csukva az ő szíve, nem nyitott Istennek az Igéjére.
Nincs oda hajtva az ő füle, ő nem kész. Nem azért jön Istentiszteletre, hogy változzon, hogy az a krisztusi élet, az Isten Fiának megjelenése az ő életében megtörténjen,
hanem azért jön csak, hogy szokás vagy tradíció, vagy egyszerűen vasárnap úgy illik, hogy megyek templomba, megyek gyülekezetbe, de lássátok, semmi nem történik.
Megrázza magát, és egyszerűen száraz, és semmi nem változik.
Az egyik evangélizáción ott nálunk, Felvidéken, Szlovákiában, egy magyar faluban, prédikáltam, összehívtuk a mikrofonba a falu népét, hogy jöjjenek el az evangélizációra,
s jöttek a nénik, nagy szoknyákba ugye, úgy belefészkelődött a székbe a néni, és úgy megtalálta, mint kotlós a helyét a székén.
És úgy mikor én fölmentem a szószékre, akkor összetette a kezét, és mint szokás a templomban, hogy jót alszunk, majd mikor a lelkipásztor azt mondja, Ámen, akkor fölébredünk,
Ámen, jól beszélt, ugye jól beszélt, hát jó jó, akkor azt mondja akkor jól elmondta, ugye átalussza a prédikációt.
És akkor ugyanígy elfészkelődött a néni, és mikor hangzott az Ige, akkor, mikor Ámen-t mondtam, azt mondja a szomszéd asszonynak: Hej, te Marcsi,
hát milyen prédikáció volt ez?
Még aludni sem tudtam.
Dicsőség Istennek!
Azután az egy evangélizáció után abban a faluban egy csodálatos élő gyülekezet van, amely olyan 30 tagú és emberek jönnek, térnek az Úr Jézushoz, adják át az életüket.
És mindig van újabb és újabb megtérő.
Nagyon csodálatos Istennek a munkája.
ahol Szentlélek munkálkodik, ahol nyitottak az emberek, ahol megnyílnak a szívek, ott tud Isten változásokat és új dolgokat hozni, és ébredéseket tud hozni.
De látjátok azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az én beszédem lélek és igazság.
És az Úr Jézus megállt azon a nagy napon és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám…ugye…
és élő víznek folyamai fognak folyni annak belsejéből,
aki meg….
de vannak emberek, akik nem nyilnak meg, akik egyszerűen ellenállnak Isten Igéjének és az az Ige, ami másokat életre támaszt,
ami másokat bűnbánatra ébreszt, az az Ige haszontalan azok számára, akiknek a szíve be van csukva,
akiknek a szíve zárt Isten Igéje és a változásokkal szemben.
Mit kell tenni Testvéreim?
Meg kell nyitni a mi szívünket, és ma azt mondani:
Uram, itt vagyok, olyan vagyok, amilyen vagyok. Csörögnek bennem a bűnök.
Látjátok?
Valami ott csörög, és az nagyon kemény.
Tudjátok az az ember, aki a bűnben él, akkor nagyon kemény a bűnös élet.
Egyszerre az a keménység, egyszerűen megkövesedik az embernek a szíve, megkeményedik az embernek a szíve.
Egyszerűen a bűn az azt hozza be az ember életébe, hogy kövessé válik az ő szíve.
Ezékiel próféta 36. részben a 25-26. verse azt mondja, hogy adok nektek új szívet, és adok nektek új lelket, és elveszem a ti bensőtökből azt a kőszívet, és az én hús szívemet adom nektek, és az én lelkemet adom nektek.
Drága Testvérem, de erre kell, hogy nyitottak legyünk, és azt mondjuk: Uram, itt vagyok! Itt vagyok, olyan amilyen vagyok.
És hogy történik ez az átváltozás?
Hogy történik ez, hogy az ember egyszerűen megnyeri a hússzívet?
Hogy történik az, hogy elveszi az Úr azt a kőszívet, és hússzívet ad?
Testvérek, azt mondtuk, hogy a bűn, konkrét bűnök a mi életünkben, ezek keménnyé teszik a mi életünket.
A bűn egyszerűen megkeményíti a mi szívünket. Ha mi bűnben vagyunk, bűnben megmaradunk, akkor kemények vagyunk.
Hiába szól az Ige, hiába fuvall a Szentlélek a közösségre, hiába érezhető Istennek jelenléte,
egyszerűen megkövesedik, mert én ragaszkodom a bűnömhöz, én ragaszkodom és én megigazítom az én bűnömet
és én azt mondom, én azért csinálom azt, mert…és akkor nekem erre jogom van, és én nekem van igazam.
És nem engedem, hogy Isten Igéje igazat mondjon rólam.
De mikor én odahajtom a szívemet, és mikor én hallom, hogy ő el akarja venni ezt a kőszívet, és hússzívet akar adni, akkor ennek egy folyamata van.
Hogyan történik ez a változás?
És tudjátok hogyan?
azt mondja a János közönséges első levelében az első rész 8-9. vers,
így szól az Ige:
azt mondja, ha mi azt mondjuk, hogy velünk minden rendben van, és nincs szükség a változásra, senki mást nem csapunk be, csak saját magunkat. De ha megvalljuk a mi bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megtisztítson és megszabadítson minden bűntől.
Testvérek! A bűnvallomás által egyszerűen kezd változni a mi szívünk.
Az azt jelenti, hogy a bűnök, látjátok ennek az embernek az élete tele van bűnökkel.
Addig ameddig ő zárkózott volt, egyszerűen ez …tudták az emberek, hogy ez egy bűnös ember
, de egyszerűen ez olyan szép csillogós, olyan szép képmutató ez a testvér.
Egyszerűen nem nyitott, de olyan szép képet mutat, csillog, villog, ugye, de bent ott vannak a kövek, ott vannak a szívnek keménysége.
De mikor ő megnyitja az ő szívét, és jön Isten elé, és az élő víznek folyamai fognak folyni a szószékről,
, azt mondja az Úr Jézus, hogy az én igém lélek és igazság, nézzétek meg, mi történik…egyszerűen a víz az körül veszi minden bűnét,
a víz egyszerűen azt cselekszi, hogy egyetlenegy kő nem marad megérintve a Szentlélektől.
Egyetlen egy bűn a te életedben, ha itt van Istennek a Szentlelke, ha ma is itt hallgatod az Igét, és mikor meg van nyitva a te szíved,
akkor minden bűnöd, még a legkisebb bűnöd is egyszerűen a Szentlélek által föl van elevenítve, meg van említve előtted.
És lássátok meg, hogy az a lélek és igazság körülveszi, mint hogyha fogságba venné, mint hogyha leleplezné,
hogy itt látod ilyen bűn van, olyan bűn van, ilyen állapot, olyan állapot, ilyen szívnek az állapota.
És az a lélek egyszerűen fölfedezi és érinti életünknek minden részét.
Ezért ez a nyitottság Isten Igéje felé nagyon fontos a mi életünkben, hogy ha vágyakozunk, hogy Isten egy új szívet adjon, egy új életet adjon.
De tudjátok nemcsak hogy fölfedezi, nemcsak rájövünk itt a gyülekezetbe, hogy mi bűnös emberek vagyunk, ez az ember is rájött, hogy hát tele van bűnökkel, de valamit tenni kell.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük